Showing all 30 results

Bosch Đầu phun xịt có bình xà phòng

SKU: Đầu phun xịt có bình xà phòng (2018 - Mới)
350.000 

Bosch L-Box — 136

SKU: L-Box --- 136 (Hộp công cụ)
880.000 

Bosch L-Box — 238

SKU: L-Box --- 238 (Hộp công cụ)
780.000 

Bosch Sạc nhanh GAL 12V-40

SKU: Sạc nhanh GAL 12V-40 (10.8V, 12V)
660.000 

Bosch Sạc nhanh GAL 1880 CV

SKU: Sạc nhanh GAL 1880 CV (14.4V, 18V )
1.276.000 

Bosch Sạc nhanh GAL 18V-160 C

SKU: Sạc nhanh GAL 18V-160 C (14.4V, 18V )
2.160.000 

Bosch Sạc nhanh GAL 18V-40

SKU: Sạc nhanh GAL 18V-40 (14.4V, 18V)
780.000 

Bosch Sạc pin GAL 12V-20

SKU: Sạc pin GAL 12V-20 (10.8V, 12V)
560.000 

Bosch Sạc pin GAL 18V-20

SKU: Sạc pin GAL 18V-20 (14.4V, 18V)
670.000 

Bosch Sạc pin GAL 3680 CV

SKU: Sạc pin GAL 3680 CV (14.4V, 36V )
1.648.000