Máy Thủy Bình

Máy thủy bình là thiết bị dùng để đo chênh cao, đo khoảng cách, đo đạc trong thi công nhà xưởng, đường sá, san lấp mặt bằng, kiểm tra cao độ sàn …, dẫn cao độ phục vụ cho đo vẽ thành lập bản đồ.

Bosch GOL 26 D Máy thủy bình (không bao gồmphụ kiện)

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy Thủy Bình

Máy thủy bình là thiết bị dùng để đo chênh cao, đo khoảng cách, đo đạc trong thi công nhà xưởng, đường sá, san lấp mặt bằng, kiểm tra cao độ sàn …, dẫn cao độ phục vụ cho đo vẽ thành lập bản đồ.

Máy Thủy Bình dùng để làm gì?

Máy Thủy Bình là một thiết bị được sử dụng trong ngành xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng để đo và kiểm tra mức độ thủy bình, tức là đo độ nghiêng hoặc độ nghiêng của mặt đất. Chức năng chính của máy thủy bình là xác định mức độ nghiêng và thường được sử dụng để kiểm tra độ phẳng của bề mặt đất hoặc xác định độ cao tương đối giữa các điểm trong dự án xây dựng.

Ai nên lựa chọn Máy Thủy Bình?

  • Các nhà thầu xây dựng và kỹ sư công trình cần đo và kiểm tra độ phẳng của bề mặt đất trong quá trình thi công.
  • Các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong việc xây dựng đường, cống, và kết cấu công trình.
  • Các người làm về xây dựng cần xác định độ cao tương đối giữa các điểm trong dự án.
  • Người làm về đo đạc và topography cần thiết bị để đo mức độ thủy bình của địa hình.